Damage Compensation

Damage Compensation (असा मिळणार निधी)

तालुकाएकूण बाधित क्षेत्रबाधित शेतकरीमदत रक्कम
काटोल1039 14432,27,39,500
ना. ग्रामीण128500
पारशिवणी12212,15,000
कळमेश्वर190.353846,10,96,475
मौदा50.10888,61,600
रामटेक241.3511738,79,825
सावनेर१०७11719,44,800
Damage Compensation