karj mafi yadi या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार

karj mafi yadi या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार

ज्यांच्यावर कर्जाची थकबाकी म्हणजे त्यांनी परतफेड केलेले नाही व्याज वगैरे अशा शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाऊ शकतात.