Transformer Scheme : शेतात पोल किंवा डीपी असल्यास मिळणार पैसे.

Transformer Scheme : सामान्यता: शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये एखादा पोल किंवा डीपी पाहिलेला असेल, तुम्हाला माहिती आहे का ? अश्या डीपी किंवा पोलसाठी MSEB ला शेतकऱ्यांना प्रतिमाह 2,000 रु. ते 5,000 रु. द्यावे लागतात.

अशावेळी शेतकऱ्यांच्या शेतात डीपी किंवा पोल उभारण्यात आल्यास शेतीतील बरीच जागा व्यापली जाते. या व्यापलेल्या जागेचा भाडा म्हणून कंपनीकडून 2 ते 5 हजार रु. प्रतिमाह मिळू शकतात. बऱ्याच शेतकऱ्यांचा प्रश्न होता की ? आमच्या शेतामध्ये पोल, डीपी आहे, तर त्याबद्दलचा मोबदला आम्हाला महावितरण कंपनीकडून भेटणार का ?

Transformer Scheme

वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 काय ?

वीज कायदा 2003 सेक्शन 57 नुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्यांच्या शेतात पोल किंवा डीपी असेल, तर अशा भूधारक शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला म्हणून दरमहा महावितरण कंपनीकडून 2000 ते 5000 रु. भाडे देण्याचा कायदा आहे. शेतात पोल किंवा डीपी असल्यास, शॉर्टसर्किट किंवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांचं मृत्यू झाल्यास अथवा इतर हानी झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे.

या परिस्थितीत भरपाई मिळणार नाही

शेतात डीपी, पोल बसविण्याची प्रक्रिया खूप वर्षांपूवी झालेली आहे, म्हणजेच आपल्या आज्या, पंज्यानी किंवा वडिलांनी कंपनीला NOC म्हणजेच नाहरकत प्रमाणपत्र व नाममात्र भुईभाडे करार लिहून दिलं असेल, तर अश्या परिस्थितीमधे आपल्याला महावितरण कंपनीकडून भाडं दिलं जाणार नाही, याची दक्षाता घ्यावी.

2 ते 5 हजार रु. भाडे मिळविण्यासाठी अर्जाचा
नमुना येथे क्लिक करून पहा

1 thought on “Transformer Scheme : शेतात पोल किंवा डीपी असल्यास मिळणार पैसे.”

Leave a Comment